Shiba Inu xuất chuồng tháng 5 – 2021

Tuổi : 60 ngày

Giới tính : Đực

Cái Số lượng : 4

Dự kiến xuất chuồng : Tháng 5/2021

Giấy tờ đi kèm : VKA

Tiêm phòng vaccine : 2 mũi

Chủ Đàn : A Đông ( Hà Nội )

error: Không chơi copy!