Shiba Inu 20 ngày tuổi, xuất chuồng tháng 7- 2021

Tuổi : 20 ngày
Giới tính : Đực , Cái
Số lượng : 3
Màu : Vàng Trắng, Black Tan
Dự kiến xuất chuồng : Tháng 7/2021
Giấy tờ đi kèm : VKA
Tiêm phòng vaccine khi xuất chuồng: 2 mũi
Chủ Đàn : A Đông ( Hà Nội

error: Không chơi copy!