PUG 45 ngày tuổi, xuất chuồng tháng 6 – 2021

Tuổi : 45 ngày
Giới tính : Đực , Cái
Số lượng : 5
Dự kiến xuất chuồng : Tháng 6/2021
Giấy tờ đi kèm : Ko giấy
Tiêm phòng vaccine khi xuất chuồng : 2 mũi
Chủ Đàn : A Luân ( Hà Nội )

Có thể bạn quan tâm

error: Không chơi copy!