Giống mèo : Mèo Anh Lông Ngắn ( British shothair ) 50 ngày tuổi

Giống mèo : Mèo Anh Lông Ngắn ( British shothair )
Tuổi : 50 ngày tuổi
Giới tính : Cái, Đực
Số lượng : 4
Màu : Xám , Bicolor
Giấy tờ đi kèm : Không giấy
Tiêm phòng vaccine khi xuất chuồng : 1 mũi ( 60 ngày tuổi )

mèo anh lông ngắn mèo anh lông ngắn1 mèo anh lông ngắn2 mèo anh lông ngắn3 mèo anh lông ngắn4 mèo anh lông ngắn5 mèo anh lông ngắn6 mèo anh lông ngắn7 mèo anh lông ngắn8 mèo anh lông ngắn9 mèo anh lông ngắn10 mèo anh lông ngắn11 mèo anh lông ngắn16 mèo anh lông ngắn15 mèo anh lông ngắn14 mèo anh lông ngắn13 mèo anh lông ngắn12

error: Không chơi copy!