Giống Mèo : Maine Coon 25 ngày tuổi, xuất chuồng tháng 2 – 2021

Giống Mèo : Maine Coon

Tuổi : 25 ngày tuổi

Giới tính : Đực , Cái

Số lượng : 4

Màu : Vàng

Dự kiến xuất chuồng : Tháng 2 /2021

Giấy tờ đi kèm : WCF

Tiêm phòng vaccine khi xuất chuồng : 1 mũi

Chủ Đàn : A Long ( Hà Nội )