Giống Mèo : Bengal ( mèo báo ) 45 ngày tuổi, xuất chuồng tháng 7 – 2021

Giống Mèo : Bengal ( mèo báo )

Tuổi : 45 ngày tuổi

Giới tính : Đực , Cái

Số lượng : 6

Màu : Brown

Dự kiến xuất chuồng : Tháng 7/2021

Giấy tờ đi kèm : ko giấy

Tiêm phòng vaccine khi xuất chuồng : 1 mũi

Chủ Đàn : C Trà ( Ba Vì )

error: Không chơi copy!