Giống Mèo : Abyssinians 25 ngày tuổi, xuất chuồng tháng 8 – 2021

Giống Mèo : Abyssinians

Tuổi : 25 ngày tuổi

Giới tính : Đực , Cái

Số lượng : 7

Màu : Red

Dự kiến xuất chuồng : Tháng 8/2021

Giấy tờ đi kèm : WCF

Tiêm phòng vaccine khi xuất chuồng : 1 mũi

Chủ Đàn : C Nhung ( Hà Đông )

Có thể bạn quan tâm

error: Không chơi copy!