Giống chó : Pug 60 ngày tuổi, xuất chuồng tháng 7 – 2021

Giống chó : Pug

Tuổi : 60 ngày tuổi

Giới tính : Cái

Số lượng : 1

Màu : Nâu Vàng

Dự kiến xuất chuồng : Tháng 7/2021

Giấy tờ đi kèm : ko giấy

Tiêm phòng vaccine khi xuất chuồng : 2 mũi

Chủ Đàn : Chú Hiếu ( Hà Nội )