Giống chó : Pug 55 ngày tuổi, xuất chuồng tháng 10 – 2021

  • Giống chó : Pug
  • Tuổi : 60 ngày tuổi
  • Giới tính : Cái
  • Số lượng : 1
  • Màu : Nâu Vàng
  • Dự kiến xuất chuồng : Tháng 10/2021
  • Giấy tờ đi kèm : ko giấy
  • Tiêm phòng vaccine khi xuất chuồng : 2 mũi
error: Không chơi copy!