Giống chó : Phú Quốc 60 ngày tuổi, xuất chuồng tháng 6 – 2021

Tuổi : 60 ngày

Giới tính : Đực

Cái Số lượng : 3

Màu : Đen , Nâu

Dự kiến xuất chuồng : Tháng 6/2021

Giấy tờ đi kèm : ko giấy

Tiêm phòng vaccine khi xuất chuồng : 2 mũi

Chủ Đàn : Chị Thảo ( Hà Nội )

error: Không chơi copy!