Giống chó : Miniature Schnauzer 40 ngày tuổi, xuất chuồng tháng 7 – 2021

Giống chó : Miniature Schnauzer

Tuổi : 40 ngày tuổi

Giới tính : Đực , Cái

Số lượng : 4

Màu : Đen Trắng

Dự kiến xuất chuồng : Tháng 7/2021

Giấy tờ đi kèm : Ko giấy

Tiêm phòng vaccine khi xuất chuồng : 2 mũi

Chủ Đàn : C Linh ( Hà Nội )

Có thể bạn quan tâm