Giống chó : Malinois ( Berger Bỉ ) 10 ngày tuổi, xuất chuồng tháng 8 – 2021

Giống chó : Malinois ( Berger Bỉ )

Tuổi : 10 ngày tuổi

Giới tính : Đực , Cái

Số lượng : 7

Màu : Đen Vàng

Dự kiến xuất chuồng : Tháng 8/2021

Giấy tờ đi kèm : Ko giấy

Tiêm phòng vaccine khi xuất chuồng : 2 mũi

Chủ Đàn : C Thảo ( Hà Nội )

error: Không chơi copy!