Giống chó : Golden Retriever 60 ngày tuổi, xuất chuồng tháng 6 – 2021

Giống chó : Golden Retriever

Tuổi : 60 ngày tuổi

Giới tính : Đực , Cái

Số lượng : 2

Màu : Vàng Kim

Dự kiến xuất chuồng : Tháng 6/2021

Giấy tờ đi kèm : Ko giấy

Tiêm phòng vaccine khi xuất chuồng : 2 mũi

Chủ Đàn : A Hải ( Phú Thọ )