Giống chó : Dalmatian ( Chó Đốm ) 60 ngày tuổi Đốm đen trắng

Giống chó : Dalmatian ( Chó Đốm )
Tuổi : 60 ngày tuổi
Giới tính : Cái
Số lượng : 1
Màu : Đốm đen trắng
Giấy tờ đi kèm : Không giấy
Tiêm phòng vaccine khi xuất chuồng : 2 mũi ( 60 ngày tuổi )

chó đốm chó đốm 2 chó đốm 3

error: Không chơi copy!