Giống chó : Dalmatian ( chó đốm ) 40 ngày tuổi, xuất chuồng tháng 7 – 2021

Giống chó : Dalmatian ( chó đốm )

Tuổi : 40 ngày tuổi

Giới tính : Đực, Cái

Số lượng : 6

Màu : Trắng đen, nâu trắng

Dự kiến xuất chuồng : tháng 7/2021

Giấy tờ đi kèm : không giấy

Tiêm phòng vaccine khi xuất chuồng : 2 mũi

Chủ đàn : Chú Sơn ( Hà Nội )

error: Không chơi copy!