Giống chó : Dachshund 45 ngày tuổi, xuất chuồng tháng 4 – 2021

Giống chó : Dachshund

Tuổi : 45 ngày tuổi

Giới tính : Đực , Cái

Số lượng : 8

Màu : Đỏ

Dự kiến xuất chuồng : Tháng 4/2021

Giấy tờ đi kèm : Ko giấy

Tiêm phòng vaccine khi xuất chuồng : 2 mũi

Chủ Đàn : C Hương ( Hà Nội )

error: Không chơi copy!