Giống chó : Bull Terrier ( chó sục bò ) 40 ngày tuổi, xuất chuồng tháng 7 – 2021

Giống chó : Bull Terrier ( chó sục bò )

Tuổi : 40 ngày tuổi

Giới tính : Đực, Cái

Số lượng : 10

Màu : Trắng, Tricolor

Dự kiến xuất chuồng : tháng 7/2021

Giấy tờ đi kèm : không giấy

Tiêm phòng vaccine khi xuất chuồng : 2 mũi

Chủ đàn : Chị Quỳnh ( Hà Nội )

Có thể bạn quan tâm

error: Không chơi copy!