Giống chó : Border Collie 60 ngày tuổi, xuất chuồng tháng 7 – 2021

Giống chó : Border Collie

Tuổi : 60 ngày tuổi

Giới tính : Cái, Đực

Số lượng : 2

Màu : Đen Trắng, Blue Merle Tricolor

Dự kiến xuất chuồng : Tháng 7/2021

Giấy tờ đi kèm : Không giấy

Tiêm phòng vaccine khi xuất chuồng : 2 mũi

Chủ Đàn : Chú Nam ( Hà Nội )

error: Không chơi copy!