Giống chó : Boder Collie 50 ngày tuổi, xuất chuồng tháng 2 – 2021

Giống chó : Boder Collie

Tuổi : 50 ngày

Giới tính : Đực , Cái

Số lượng : 4

Màu : Đen Trắng

Dự kiến xuất chuồng : Tháng 2/2021

Giấy tờ đi kèm : Ko giấy

Tiêm phòng vaccine khi xuất chuồng : 2 mũi

Chủ Đàn : A Hà ( Hà Nội )

error: Không chơi copy!