Giống chó : Beagle 40 ngày tuổi, xuất chuồng tháng 3 – 2021

Giống chó : Beagle

Tuổi : 40 ngày tuổi

Giới tính : Đực , Cái

Số lượng : 7

Màu : Tricolor

Dự kiến xuất chuồng : Tháng 3/2021

Giấy tờ đi kèm : Ko giấy

Tiêm phòng vaccine khi xuất chuồng : 2 mũi

Chủ Đàn : Cô Hương ( Hà Nội )