Giống chó : American Pitbull Terrier 30 ngày tuổi, xuất chuồng tháng 8 – 2021

Giống chó : American Pitbull Terrier

Tuổi : 30 ngày tuổi

Giới tính : Đực, Cái

Số lượng : 7

Màu : Nâu – Trắng, Vàng Trắng

Dự kiến xuất chuồng : tháng 8/2021

Giấy tờ đi kèm : không giấy

Tiêm phòng vaccine khi xuất chuồng : 2

mũi Chủ đàn : A Sỹ ( Hoà Bình )

Có thể bạn quan tâm