Giống Chó : Alabai 90 ngày tuổi, xuất chuồng tháng 6 – 2021

Nhập Khẩu Châu Âu

Giống Chó : Alabai

Tuổi : 90 ngày tuổi

Giới tính : Đực , Cái

Số lượng : 2

Màu : Trắng

Dự kiến xuất chuồng : Tháng 6/2021

Giấy tờ đi kèm : Giấy FCI

Tiêm phòng vaccine khi xuất chuồng : 3

mũi Chủ Đàn : Анатолий Сириков ( Ukraine )