Giống chó : Akita Inu 50 ngày tuổi, xuất chuồng tháng 3 – 2021

Giống chó : Akita Inu

Tuổi : 50 ngày tuổi

Giới tính : Đực , Cái

Số lượng : 6

Màu : Vàng Trắng

Dự kiến xuất chuồng : Tháng 3/2021

Giấy tờ đi kèm : VKA Tiêm phòng vaccine khi xuất chuồng : 2 mũi

Chủ Đàn : A Hoàng ( Phú Thọ )