Chó Phốc Sóc Pomeranian Màu Vàng Cam – 60 Ngày Tuổi

Giống chó : Pomeranian
Tuổi : 60 ngày tuổi
Giới tính : Đực
Số lượng : 1
Màu : Vàng Cam
Giấy tờ đi kèm : Không giấy
Tiêm phòng vaccine khi xuất chuồng : 2 mũi ( 60 ngày tuổi )

Pomeranian9

error: Không chơi copy!