Chó Pembroke Corgi Màu Vàng Cam – Xuất Chuồng 60 Ngày Tuổi

Giống chó : Pembroke Corgi
Tuổi : 60 ngày tuổi
Giới tính : Đực
Số lượng : 1
Màu : Vàng trắng
Giấy tờ đi kèm : Không giấy
Tiêm phòng vaccine khi xuất chuồng : 2 mũi ( 60 ngày tuổi )

Pembroke Corgi Pembroke Corgi1 Pembroke Corgi2 Pembroke Corgi3

error: Không chơi copy!