Chó Alaskan Malamute Có Sẵn – Trả Góp 0% Vận Chuyển Toàn Quốc

Giống chó : Alaskan Malamute

Tuổi : 60 ngày tuổi

Giới tính : Cái

Số lượng : 1

Màu : Xám Trắng

Giấy tờ đi kèm : Không giấy

Tiêm phòng vaccine khi xuất chuồng : 2 mũi ( 60 ngày tuổi )

Chó Alaskan Malamute Có Sẵn

Chó Alaskan Malamute

Alaskan Malamute Có Sẵn

Alaskan Malamute

error: Không chơi copy!