🔥❄ Các_cháu_BEAGLE đang đòi về nhà mới đây nhà mình oi 😍😘

Lâu lâu rồi Thú Kiểng mới về đàn Beagle mới nhà mình ạ. Các bố mẹ hỏi nhiều quá mà nay mới có đàn đẹp đủ tiêu chuẩn xuất chuồng cho cả nhà. Bố mẹ nào hỏi con thì nhanh chân đến đón con về đi nhé