Bé Labrador Có Sẵn Đây Ạ – Bé Đã Được Tiêm Vacxin Đầy Đủ Nha

Giống chó : Labrador
Tuổi : 60 ngày tuổi
Giới tính : Cái, Đực
Số lượng : 2
Màu : Vàng Kim
Giấy tờ đi kèm : Không giấy
Tiêm phòng vaccine khi xuất chuồng : 2 mũi ( 60 ngày tuổi )

Labrador Labrador 2 Labrador3 Labrador 4 Labrador5 Labrador6 Labrador7

error: Không chơi copy!