Basenji 40 ngày tuổi, xuất chuồng tháng 7 – 2021

Tuổi : 40 ngày

Giới tính : Đực

Cái Số lượng : 2

Dự kiến xuất chuồng : Tháng 7/2021

Giấy tờ đi kèm : VKA

Tiêm phòng vaccine khi xuất chuồng : 2 mũi

Chủ Đàn : A Trường ( Hải Dương )

Có thể bạn quan tâm

error: Không chơi copy!