TẤT CẢ BÀI VIẾT

Bán chó Phốc Sóc trắng

Những bé Phốc Sóc mini siêu cute cần tìm nhà mới. Tất cả các bé đều được 2 tháng tuổi, lông trắng và xù...

Bán chó Poodle nâu đỏ

Những bé Poodle nâu đỏ sẵn sàng về nhà mới, tất cả đều là chó sinh tại Hà Nội, đã được tiêm phòng đầy...

Bán chó Labrador

Cần tìm chủ mới cho đàn Labrador hơn 2 tháng tuổi, sinh tại trại ở Hà Nội, có clip và ảnh phối của chó...

Bán chó Samoyed trắng siêu cute

Đàn Samoyed trắng tuyết sẵn sàng về nhà mới cần tìm chủ yêu thương. Các bé đều được sinh tại trại ở miền Bắc,...

Bán chó Poodle trắng

Tìm chủ mới cho đàn Poodle trắng sinh tại Hà Nội cần tìm chủ yêu thương. Các bé đã được tiêm 1 mũi, sức...

Bán chó Pug mặt xệ

Đàn Pug mặt xệ siêu cute cần tìm chủ yêu thương. Tất cả cún đều sinh trong nước, có bố mẹ rõ ràng, sức...

Bán chó Alaska đen trắng

Đàn Alaska đen trắng, đực cái đủ cả, sức khỏe tốt, ăn uống như nhợn, sẵn sàng về nhà mới. Các bé đều sinh...

Bán chó Phốc Hươu (Minpin)

Đàn Phốc Hươu (Minpin) sẵn sàng về nhà mới. Tất cả các bé đều có bố mẹ rõ ràng, sinh tại Hà Nội. Đã...

Bán chó Alaska nâu đỏ

Đàn Alaska nâu đỏ sẵn sàng về nhà mới. Các bé đều sinh tại Hà Nội, có bố mẹ rõ ràng. Tất cả đã...

Bán chó Lạp Xưởng (Dachshund)

Bắt đầu nhận đặt gạch đàn Lạp Xưởng 4 bé chuẩn bị xuất chuồng (đàn 6 bé, 2 bé đã có gạch). Các bé đều...